INspire is offering programs for both personal and professional education of individuals and groups.

Embrace Your Inner Child | Sunday seminar

Skautský institut Brno | Sunday 27th of February | 9:00 –⁠ 19:00
Take a deep look into the eyes of your suppressed emotions and feelings. Uncover the visage of your inner child, be-friend your inner critic, and permit yourself to live in a manner that may not align with your parents’ expectations but brings you happiness. More info >>

International projects

Go abroad for an educational project funded by Erasmus+
More info

Local Projects

Come to meet us in one of our events in Brno and its surroundings.
More info

Coaching

Are you facing any difficulty in life? Let us help you in a session one on one.
More info

Camlann

Party

Journey of the Green Knight

STORYTELLING GAME
More info

CUReious holiday

Transformation

Stories of toxicity & redemption
Read

Local Projects

Book of LARPs

edu-LARPs creared for and during a Youth Exchange "Knights of the Round Table"
Read

reSTORation

Stories the world needs to hear
Watch

Bestie: Co je to LARP?

Co je to LARP? Lze se takto i něčemu naučit? A proč je vůbec zajímavé hrát někoho jiného?  Existuje mnoho možností, jak poznávat sám sebe.

Read More »

Čaj u Goebbelsových | LARP

Tři ocásky | 1. běh: 8/10/2023 | 2. běh: 4/11/2023
Hra o politických i vztahových intrikách, ve které se rozhoduje jak o osudu samotné říše, tak o budoucnosti jednotlivců. Hráči jsou skrze své postavy postaveni před volby o důvěře a zradě, o pomstě a odpuštění a střetnou se s morálními dilematy a rozhodování mezi vlastním prospěchem a všeobecným dobrem. Zároveň umožňuje hráčům na pár hodin ztělesnit a vnímat jako lidské bytosti postavy, na které ve světle historických událostí pohlížíme jako na netvory, a ukazuje dobro a zlo jako subjektivní kategorie.

Více info