Bestie: Co je to LARP?

Co je to LARP? Lze se takto i něčemu naučit? A proč je vůbec zajímavé hrát někoho jiného? 

Existuje mnoho možností, jak poznávat sám sebe. Meditace, psaní deníku, neobvyklé a reflektované situace… Výměna mládeže BEAST (6. až 16. srpna 2023, Djurovo, Bulharsko) do této série možností přidává ještě jednu – eduLARP. 

LARP je zkratkou pro Live Action Role Playing, tedy hraní rolí takříkajíc tady a teď. Můžeme si to představit jako improvizované divadlo, do kterého každý z “herců” vchází pod jiným jménem, s fiktivní minulostí, charakteristikou i cíli. Oproti běžnému divadlu zde chybí diváci, LARP totiž není o dokonalém stvárnění předepsaných postav a replik, spíš jde o zážitky a zkušenosti. A právě bezpečné prostředí a maska jiné postavy umožňují poznávat skrze LARP sebe sama, učit se. Proto tedy edu(cational)LARP.

Příběh tohoto eduLARPu začal příjezdem na lokalitu, odlehnou a nesporně zajímavou svou členitostí jak budovy, tak okolního terénu. Hned po příjezdu jsme se rozdělili do jednotlivých kmenů. Ty sice v minulosti existovaly, celý děj se však odehrával ve fiktivních světě s prvky fantasy. Následující dva až tři dny se nesly ve znamená příprav. Poznali jsme se navzájem, naučili se vyrábět a používat měkčené zbraně, vyzdobili jsme tábory jednotlivých kmenů a postupně si zkoušeli, jaké to vlastně je hrát roli. Nakonec jsme si každý vytvořili svou roli pro nadcházející tři hry hraní LARPu a to tak, aby reflektovala a aktivně využívala, co nám jde dobře, a podporovala nás v něčem, co našemu běžnému já příliš nejde. 

Prostřední část tvořilo samotné hraní. Čtyři znepřátelené kmeny, které se sešly na neutrálním území, mezi sebou rozhodně měly co řešit. Mimo to se též účastnili výzev zdejší královny, a to v boji, tanci a poezii. Celé jednání by možná mohlo dopadnout jinak, kdyby jistý kmen svou poezií nerozzlobit královnu tak, že všechny vyhnala… Následující boje měly na svědomí smrt králů a královen všech klamů a dokonce rozpuštění jednoho z nich, jeho členové byli rozděleni mezi zbývající kmeny. Země upadla do chaosu. Objevily se příšery, kterým bylo nutno čelit. A později, poté, co jsme si od hraní trošku odpočinuly, i věci daleko horší. Kmeny se rozpadly, přišly o zbraně i finance a ocitly se pod útokem různých stvoření kdo ví odkud. Zjevila se sama Smrt. Potřebovali jsem si, tentokrát již individuálně, vydělat na jídlo i na zbraně, abychom se mohli bránit… Potřebovali jsme najít cestu ven z tohoto světa zmatku a zkázy. A na konci zvolit nového krále a pod jeho vedením dát zemi zase do pořádku.

Závěr akce se už nesl v poklidném duchu návratu do reality a reflektování, co si vlastně z této zkušenosti můžeme odnést, ať už šlo o poznání nebo o použité techniky. 

Pro mě osobně nebylo hraní LARPů novinkou, zajímala mě spíš použitá forma a cíle, které sledovala. Akce mi mimo poznatků o sobě přinesla i zajímavý náhled na to, jak na hraní rolí reagují jiní účastníci bez předchozích zkušenosti a jak lze tuto metodu propojovat s technikami seberozvoje. Obecně bych svůj zážitek shrnula jako velmi poučný a rozvíjející, byť v mnoha směrech opravdu ne tak, jak jsem očekávala.

Erasmus+