Projekt Body&Mind: mladí Evropané hledají cestu ke zdravému a udržitelnému životnímu stylu

Sklené u Fryšavy/ Projekt Body&Mind (v překladu “tělo a duše”) přivedl do obce Sklené na vysočině přes třicet mladých lidí z celé Evropy. Devět listopadových dní se v rámci neformálního učení dozvěděli více o zdravém a udržitelném životním stylu a vegetariánském vaření.

Christián Múdry je dvaadvacetiletý student ekonomie ze Slovenska. Díky kamarádovi se dozvěděl o možnosti zapojit se do programu výměny mládeže, který mladým lidem umožňuje zúčastnit se krátkodobých zahraničních projektů. „Kamarád mi ukázal instagramový profil, který tyto projekty zprostředkovává. Zaujalo mě to, a nakonec jsem se rozhodl zúčastnit se projektu Body & Mind,“ popisuje Christián. 

Kromě Christiána se projektu Body & Mind zúčastnilo dalších třicet tři lidí z Česka, Slovenska, Itálie, Litvy, Ukrajiny a Rumunska. Uskutečnil se od 13. do 23. listopadu ve Skleném u Fryšavy. Jeho hlavním cílem bylo propojit zdravý životní styl, mentální zdraví, udržitelný přístup k životu a vegetariánské vaření. Celý projekt je spolufinancovaný programem Erasmus+. 

Více než samotná lokalita bylo pro Christiána důležité téma projektu. „Já se hodně zajímám o celkový well-being, zároveň jsem už šest let vegetarián,“ vysvětluje svou motivaci účastnit se projektu a dodává, že právě vaření bylo to, co ho v průběhu projektu bavilo nejvíce. „Naučil jsem se nějaké nové recepty, hlavně od italských účastníků. Jiné recepty, které jsem už znal, jsem ještě trochu vylepšil a hodně jsem se inspiroval taky od Michala,“ říká a odkazuje tak na Michala Filípka, kuchaře a tvůrce celého projektu. 

Kromě Christiána si práci v kuchyni vyzkoušeli i ostatní účastníci. Ti postupně dostali více prostoru a odpovědnosti. „Vaření bylo rozděleno na více etap. V první etapě jsem rozdával jasné úkoly a na celý proces dohlížel. V druhé etapě jsem účastníkům dal pouze typ jídla a suroviny, které mají použít. Museli se tak sami organizovat. V poslední etapě si účastníci sami vymýšleli recepty a stejně tak samostatně také vařili,“ popisuje Filípek. Z celého projektu nakonec vznikla vegetariánská kuchařka, kterou obsahově i graficky zpracovali sami účastníci projektu.

Systém postupného předávání odpovědnosti byl důležitým aspektem nejen v kuchyni, ale také v dalších oblastech projektu. Christián si například v rámci večerního programu vyzkoušel vést tzv. vizualizační meditaci. „Mám s vizualizací už předchozí zkušenosti, které jsem chtěl předat ostatním. Jako hlavní benefit vnímám to, že vizualizační cvičení rozvíjí koncentraci a schopnost být v přítomném okamžiku,“ vysvětluje a dodává, že mu vizualizace pomohla v běžném životě, třeba při učení. 

Kromě workshopů vedených účastníky, jako například workshopu arteterapie nebo improvizačního workshopu, měl Christián spolu s ostatními možnost vyzkoušet si také meditaci, lekci jógy nebo se naučit základy thajské masáže. „Jeden z workshopů se zaměřoval na dech. Vyzkoušeli jsme si různá dechová cvičení, zkoumali jsme vztah mezi dechem a pohybem a mluvili jsme o tom, jak můžeme cvičení využívat při práci se stresem,“ popisuje instruktorka Tereza Juráková. 

K pochopení dechu vedla ve svém jógovém workshopu účastníky projektu také instruktorka jógy Barbora Antalová. „Mým cílem bylo poukázat na jedinečnost našich těl a našeho dechu. Vytvořit bezpečný prostor pro osobité vyjádření pohybem pro každého účastníka. Navést je k pochopení propojení dechu v pohybu a návaznosti na uklidnění naší mysli,“ říká Barbora Antalová. Ke konci workshopu vedla zkušenější účastníky také k překročení vlastních limitů – učila je mimo jiné třeba stojku na hlavě. 

Christiána na celé výměně mládeže zaujalo hlavně to, že umožňuje mladým lidem vyjet na vzdělávací projekt pouze na kratší dobu. I přes to, že rád cestuje, nedokázal by si představit, že by v současné době odjel do zahraničí na dlouho. „Nechtěl jsem odjíždět na studijní pobyt na celý semestr. Mám teď v Bratislavě rozpracované nějaké věci, které nechci opustit,“ vysvětluje Christián.

Výměny mládeže jsou projekty financované Evropskou unií umožňující mladým lidem účastnit se krátkodobých projektů doma nebo v zahraničí. Projekty probíhají mimo školní prostředí a účastníci se v jejich rámci zapojují do tématických workshopů, seminářů nebo diskuzí. 

Účasti v projektu Christián rozhodně nelituje. „Měl jsem trochu strach z jazykové bariéry. Buď toho, že mi ostatní nebudou rozumět, nebo že naopak já nebudu rozumět jim,“ popisuje svoje počáteční obavy. Nic z toho se ale nenaplnilo. Naopak, už teď přemýšlí, do jakého projektu se zapojí příště. „Je to skvělá příležitost. Získal jsem nové kontakty, možnost procvičit si jazyk a naučit se něco nového,“ popisuje nadšeně. 

Body & Mind není jediným projektem neziskové organizace INspire. Ta pořádá, propaguje a implementuje lokální i mezinárodní vzdělávací projekty už od roku 2019. Zaměřuje se přitom především na osobní, sociální a profesní rozvoj jednotlivců formou neformálního vzdělávání. Na rozdíl od formálního vzdělávání vytváří neformální vzdělávání pouze kontext, ve kterém se každý může naučit to, co v danou chvíli potřebuje. INspire si klade za cíl vytvořit právě tento kontext pro učení a umožnit tak jednotlivcům dále se rozvíjet.