INspire is offering programs for both personal and professional education of individuals and groups.

Disconnect & Reconnect

Training Course on impact of digital devices and social media on our life. 

Each participant will be taught and given tools to embrace yoga into their daily life. The facilitators will aim to make this an experience, from which you can take a big part home with you. We will teach you the basics of meditation si that you can incorporate it into your life. We will also discuss the topic of how social media and digital devices are impacting our mental well-being. More info >>

International projects

Go abroad for an educational project funded by Erasmus+
More info

Local Projects

Come to meet us in one of our events in Brno and its surroundings.
More info

Coaching

Are you facing any difficulty in life? Let us help you in a session one on one.
More info

Camlann

Party

Journey of the Green Knight

STORYTELLING GAME
More info

CUReious holiday

Transformation

Stories of toxicity & redemption
Read

Local Projects

Book of LARPs

edu-LARPs creared for and during a Youth Exchange "Knights of the Round Table"
Read

reSTORation

Stories the world needs to hear
Watch

Bestie: Co je to LARP?

Co je to LARP? Lze se takto i něčemu naučit? A proč je vůbec zajímavé hrát někoho jiného?  Existuje mnoho možností, jak poznávat sám sebe.

Read More »

Čaj u Goebbelsových | LARP

Tři ocásky | 1. běh: 8/10/2023 | 2. běh: 4/11/2023
Hra o politických i vztahových intrikách, ve které se rozhoduje jak o osudu samotné říše, tak o budoucnosti jednotlivců. Hráči jsou skrze své postavy postaveni před volby o důvěře a zradě, o pomstě a odpuštění a střetnou se s morálními dilematy a rozhodování mezi vlastním prospěchem a všeobecným dobrem. Zároveň umožňuje hráčům na pár hodin ztělesnit a vnímat jako lidské bytosti postavy, na které ve světle historických událostí pohlížíme jako na netvory, a ukazuje dobro a zlo jako subjektivní kategorie.

Více info