Čaj u Goebbelsových
Komorní LARP zasazený do alternativní historie Třetí Říše

Hra o politických i vztahových intrikách, ve které se rozhoduje jak o osudu samotné říše, tak o budoucnosti jednotlivců. Hráči jsou skrze své postavy postaveni před volby o důvěře a zradě, o pomstě a odpuštění a střetnou se s morálními dilematy a rozhodování mezi vlastním prospěchem a všeobecným dobrem. Zároveň umožňuje hráčům na pár hodin ztělesnit a vnímat jako lidské bytosti postavy, na které ve světle historických událostí pohlížíme jako na netvory, a ukazuje dobro a zlo jako subjektivní kategorie.

Co je to LARP?

LARP je hra, ve které hráči ztvárňují určité postavy, podobně, jako se tomu děje u improvizačního divadla. Pouze nehrajete pro publikum, ale pro sebe a své spoluhráče. Hlavním smyslem jako u každé hry je převážně zábava, ale také zážitky a emoce.

Délka hry: 4-5 hodin (1h příprava + 3h hra + 0,5h reflexe)
Počet hráčů: 8
Počet organizátorů: 2
Počet CP (cizích postav): 1
Prostor: dvě místnosti+toalety

Požadavky na kostým

Kostým si hráči zajišťují sami. Vhodné je jakékoliv formální oblečení, ve kterém byste přišli na recepci, tedy např. oblek pro muže, šaty pod kolena pro ženy. Oblečení ze 40.let je dobrovolné.

Registrace spuštěna!

Termín 4. běhu: 17.2.2024 (Praha)

Čas začátku: 15:00

Místo: Rejskova 13, Praha

Na hru se přihlásíte vyplněním registračního formuláře, na jehož základě společně vybereme vhodnou postavu. Před samotnou hrou je třeba nastudovat vlastní postavu (kterou vám zašleme) a přečíst úvodní text, společnou historii a koncepty. U některých postav je třeba znát podrobněji než u jiných. Herní mechaniky a pravidla je třeba znát, ale před hrou je znova na místě zopakujeme a dovysvětlíme.

Hra se platí předem. Aby se mohla uskutečnit, je třeba přesný počet hráčů. Pokud nebudete na poslední chvíli moct, pokuste se prosím sehnat za sebe náhradníka.

Struktura hry

1 hodina: příprava,  vysvětlení pravidel, triggerů, herních mechanik, breefing jednotlivých hráčů

1 hodina: příchod na recepci a zahájení 1. jednací části

2 hodiny: společenská část večera, příležitost pro volnou zábavu, příchod právníka

půl hodina: 2. jednací část

půl hodina: reflexe

Pravidla hry

„Rudá stop“ = okamžitá stopka. Pokud tohle uslyšíte od kohokoliv, okamžitě zastavte, vystupte z role a přeruště hru.

„Zpomal“ = pokud tohle uslyšíte, uberte na intenzitě svého hraní.

Ruka na hlavě = vystupujete z postavy a jednáte za hráče. Nejste tedy jako postava na scéně.

Žádné fyzické násilí není dovoleno.

Respektujte předem domluvené fyzické hranice! Pokud si nejste během hry jisti nebo váháte, jestli si můžete k člověku něco dovolit, raději to nedělejte.

Hraní romantických a sexuálních scén. Hra nedává úplně prostor pro nějakou větší romantiku. Co se týče nějakých romantických gest, předem si domluvte s potenciálním hráčem, kam až jste ochotni při hraní zajít a co je pro vás v pohodě (pohlazení, pusa na tvář, objetí apod.). Mechaniku na sex nemáme – není důvod, aby k němu došlo.

Herní mechaniky

Speciální schopnosti: dva typy:

  • mentální (M) – spojené s manipulací
  • praktické (P) – jedná se o výhody, kontakty nebo objekty
  • Priorita schopností: pokud jsou dvě použité schopnosti v rozporu, například “nesmíš o tom mluvit” vs “musíš říct pravdu”, platí vždy ta naposled použitá. 

Uvěznění: Zavolejte Gestapo – tuto schopnost má každá postava. Gestapo uvěří vašemu obvinění, pokud budete mít na své straně dva a více svědků / lidí, kteří vaše obvinění podpoří. Pokud se tak stane, obviněný (případně pro propuštění z vězení) potřebuje stejně nebo více svědků než jeho udavač. Pokud tyto svědky nemá, je zatčen, odchází ze hry a dále funguje pouze na telefonu. Během hry může být vysvobozen, pokud se za něj zaručí více svědků, než kolik ho poslalo do vězení.

Zabití:

Všechny postavy mají v základu 2 životy.

  • Útok nožem: bodat se může do oblastí kromě hlavy, krku a genitálií. Malý neopren (platný zásah je od loktů a kolen nahoru). Útok bere 1 život. Pro nový útok je třeba počkat tři vteřiny.
  • Podříznutí: zezadu, instakill (vyžaduje speciální schopnost)
  • Otrava jedem: Jed je třeba skutečně vypít. Pokud jste někoho otrávili, oznamte to tajně organizátorům. Ti informaci předají oběti, abyste nepadli v podezření. Chvíli trvá, než oběť na otravu zemře.

Fyzické zpacifikování: Dva lidé položí ruku na rameno člověku, který má být zpacifikován, každý na jedno rameno. Pokud má člověk v ruce zbraň, pouští ji na zem. Výjimkou je Gestapo, tam stačí jeden člověk.

Důkazy: Papíry či objekty s nápisem DůKAZ jsou ověřeny. Nemusíte o jejich pravosti pochybovat.

Telefon: Je dostupný všem postavám. Kontakty, které můžete volat, máte napsány ve speciálních schopnostech. Všichni mohou volat Gestapo. Každý hovor musí být roleplayován s organizátorem.

Služebnictvo aneb když si budete chtít objednat: Organizátoři zároveň slouží jako hospodyně nebo komorníci v Goebbelsově sídle. Pokud si budete chtít objednat pití apod., můžete se na ně herně obrátit. 

Služebnictvo funguje také jako herní mechanika. Jsou schopni zajistit určité předměty, které se nacházejí v Goebbelsově domě, včetně jedu a zbraní. Hráč by však měl mít na paměti, že slouží rodině Goebbelsových, a podle toho zvažoval přání, která na ně bude mít.

Společná historie

1933

Adolf Hitler se stává kancléřem Třetí Říše. Filozofie o čisté árijské rase začíná expandovat a stává se všeobecně přijímaným postojem. Hitler velice podporuje vědu, filozofii a okultismus. Je postupně vytvořen tzv. Úzký kruh jeho věrných následovníků, kam patří například Joseph Goebbels, Wernher von Braun a Aribert Heim. Scházeli se pravidelně, aby diskutovali směrování říše. Politické, i vědecké.

1936

Tenze v Hitlerově Úzkém kruhu narůstá. Zatímco má mnoho přívrženců, někteří z jeho nejbližších přátel a spolupracovníků se domnívají, že Hitler nejedná racionálně, a svou horkokrevností žene Říši do pekel. Jeho mysl začíná být čím dál tím víc posledná magií, okultismem a konspiracemi, a jeho agresivní projevy jsou těmito tématy čím dál tím víc protkané. Na jedné z pravidelných schůzí Goebbels vyjádří své obavy, ale přestože si je jist stejnými názory ostatních, nikdo se za něj veřejně nepostaví. Goebbels se tedy vzdává a nechává si své další námitky pro sebe.

1937

Oppenheimer pracuje na nukleární bombě. Výzkumný projekt však končí fiaskem. V továrně dochází z výbuchu, který sebou bere celý výzkumný komplex a života desítek zaměstnanců. Všechny stopy nasvědčují, že to byla Oppenheimerova chyba. Od té doby se z něj stává vyvrhel vědecké komunity. Každý pokus o získání financí na další projekty končí neúspěchem. Nechává se tedy zaměstnat v jakémsi středisku jako řadový vědec. Stále však udržuje společenské kontakty s Hitlerovým okolím.

1938

Hitler připojuje Rakousko, Československo a Polsko k Třetí Říši. Válka visí ve vzduchu. Ke konci roku je však Hitler střelen do hlavy jakýmsi švýcarským studentíkem teologie a na místě umírá. Z Úzkého kruhu vzešla Rada a Goebbels se stává kancléřem. 

Moc, která dříve patřila jen Vůdci, je implicitně rozdělena i mezi Radu. Kancléř už nesedí na říšské kase, ale o každé větší investici se hlasuje, a u každé porady o vojenském postupu sedí také odborníci jmenovaní von Braunem nebo Heimem. Goebbels není dostatečně silný na to, aby Radě vzdoroval, ale zdá se, že se o to ani aktivně nesnaží a smiřuje se s formálnější pozicí. Stále však s vysokým statusem, rozvětvenými kontakty a velkým majetkem. Wernher von Braun je vnímán jako jeho formální nástupce, ačkoliv moc Ariberta Heima je také značná. Ne tolik očividná, ale za to na děsivějších místech, například ve společnosti Thule.

1939 – 1941

Válka mezi Spojenci (Spojeným královstvím, Francií a Polskem) a Třetí Říší začíná vpádem Říše do Polska. Hitler po sobě zanechal mnoho plánu a snů, z nichž většina se zdála téměř nerealistická. Nebylo však pochyb, že by je se svou impulzivní a iracionální povahou neváhal uskutečnit, kdyby k nim měl příležitost. Goebbels se zprvu snaží jít v Hitlerových stopách, ale brzy svůj postup přehodnotí. Odmítá tak i plánovanou invazi do Sovětského svazu. Své rozhodnutí hájí tím, že Hitler byl nelogický a jeho plány neměly šanci na úspěch. Vyznívá to, že útokem na SSSR by si ukousli příliš velké sousto, což není populární názor v kontextu  propagované síly a moci Třetí říše. Mnoho politiků s Goebbelsovým rozhodnutím nesouhlasí a jeho postup vidí jako slabošský a ustrašený.

1942

Klepy o Goebbelsově slabošství se šíří, a s nimi i myšlenky, že by měl být nahrazen. Atmosféra na schůzích mnohdy houstne, avšak za Goebbelsem jasně stojí jeho úspěchy; Říše válku zatím vyhrává.

1943

Válka je v plném proudu. V Itálii, která je v čele s Mussolinim hlavním spojencem Říše, hrozí státní převrat. Spojenci pomalu ale jistě získávají převahu. Vítězství Říše už není zdaleka tak jasné jako předtím a nespokojenost mocných s Goebbelsem roste. Vina padá na jeho hlavu.

 

Koncepty

Árijská rasa: Jedná se o koncept postavený na přesvědčení (objevující se v díle Friedricha Nietzscheho) že existuje lidská rasa nadřazená ostatním. Ta se vyznačuje mimo jiné sílou, fyzickou krásou a inteligencí. Protože se jedná o rasu, je tedy i tato nadřazenost dědičná a duševní síla je v jejích představitelích přirozeně obsažená. Právě k této rase se Nacisté hlásí. Magda Goebbels a Aribert Heim patří mezi velké propagátory tohoto konceptu. 

Konečné řešení židovské otázky a koncentrační tábory: Židé byli systematicky likvidováni v koncentračních táborech. Součástí táborů jsou také vědecké komplexy, z nichž některé má na starosti chemik a lékař Aribert Heim. O experimentech se příliš veřejně nemluví, stále jsou kontroverzním tématem. I někteří vysoce postavení nacističtí politici proti nim protestují.

Společnosti Thule je německá skupina okultistů založená roku 1918 jakožto odnož ariosofické společnosti Germanenorden. Zabývala se magií, okutizmem, mesmerismem a runovou symbolikou. Byla to právě tato společnost která dala NSDAP svastiku jako znak stejně jako označení jednotek SS. Proslýchá se že kontakty uvnitř společnosti pomohly Aribertu Heimovi při jeho prudkém kariérním vzestupu. 

Úvodní text ke hře

Píše se 23. února roku 1943. Válka mezi Spojenci a Třetí říší vrcholí. Kancléř Joseph Goebbels, který zaujal místo zavražděného Hitlera, svolal část svého Úzkého kruhu věrných – známého jako Radu – k netradičnímu setkání – tentokrát přímo ve svém sídle za přítomnosti i své nejbližší rodiny: Jeho chladné manželky Magdy a jejich dcery Helgy. Je veřejným tajemstvím, že ta kdysi hezká dívka je teď znetvořená jizvou na tváři, čímž vrhá hanbu na celou svou rodinu. Dokonalá árijská rodina je nenávratně poškozená.

Důvodem setkání je odborné posouzení projektu hydrogenové bomby. Oppenheimer, doprovázen svou roztomilou přítelkyní Leni Riefenstahl, přichází s ideou další zbraně hromadného ničení a žebrá o finance na experimenty. Je zoufalý, protože po fiasku s jadernou bombou, jejíž nepovedený výzkum stál Říši mnoho peněz a mnoho cenných německých životů, je jeho pověst v troskách. Jen blázen by vložil své peníze do jeho dalších projektů. A co je divnější, Goebbels tytéž plány již před pár lety jednou odmítl. Tak proč je teď znovu zvažuje?

“Je to jen další důkaz, jak je Goebbels nerozhodný,” říká jedna strana.

“Pouze vidí příležitosti tam, kde jiní ne,” argumentují jiní.

Členové Rady Aribert Heim, známý svými krutými experimenty v koncentračních táborech, a Wernher von Braun, oba špičkoví vědci, se účastní, aby jakožto Goebbelsovi rádci posoudili potenciál Oppenheimerových plánů.

Goebbels zmiňuje také speciálního hosta, jakéhosi Strausse. Má se jednat o dalšího prominentního vědce schopného projekt posoudit. Všichni jsou zaskočeni – setkání Rady jsou výhradně uzavřenou událostí a stěží se stává, že jsou přijímáni noví členové, aniž by se na tom Rada dohodla předem.

Je veřejně známo, že i když zástupci Rady nebudou souhlasit s poskytnutím říšských financí, Goebbels je dostatečně zámožný na to, aby projekt financoval sám.

Ve vzduchu však visí mnohem víc – Goebbelsovo slabošské vedení země i záhadný únik informací ke Spojencům. Zřejmě kdosi z Rady zradil.

Pojďme otevřít staré rány a vytvořit nové aliance na poli pokřivené etiky a sobeckých zájmů nosících šaty vyššího dobra.

Triggery

  • Některé postavy se veřejně hlásí k neetickým a nemorálním postojům, jako je vyvražďování Židů, homofobie, diskriminace menšin. I kdyby vaše postava tyto názory nezastávala, ve hře se s tím určitě setkáte.
  • Některé postavy ponižují jiné nebo jsou ponižovány. Pokud toto za svou postavu nechcete zažít, lze se tomu vyhnout při vyplňování dotazníku před hrou.
  • Některé postavy mohou mít předskriptovanou smrt. Lze se tomu vyhnout při vyplňování dotazníku před hrou.

Setting hry

Píše se 23. února 1943. Postavy jsou pozvány na recepci do rezidence současného kancléře Josepha Goebbelse, kde se má posuzovat Oppenheimerův projekt hydrogenové bomby. Projekt byl už jednou samotným Goebbelsem zamítnut (poté, co při výbuchu laboratoře vyvíjející jadernou bombu zemřelo mnoho zaměstnanců) a nikdo tedy nechápe, proč se tato otázka znova otevírá. Oppenheimerova pověst je v troskách, jen blázen by ho opět podpořil. Jsou zde přítomni prominentní vědci, Goebbelsova rodina i muž, kterého zdánlivě nikdo předtím nepotkal.

Medailonky postav

Jediná obojetná postava je Rupert / Regina Strauss. Alternativě lze změnit pohlaví i Heimovi, Reifenstahl a Oppenheimerovi.

Joseph Goebbels je současným kancléřem Třetí říše. To on svolal toto setkání, aby zvážil financování možná zlomového projektu, a vede ho. Je zodpovědný i za formální průběh večera. Budou na jeho bedrech ležet důležitá společenská a politická rozhodnutí a bude v nezbytném kontaktu s většinou postav. Nevyhnou se mu ani nepříjemné rodinné záležitosti. Hra je vhodná spíše pro zkušenějšího hráče, který se nebojí řídit průběh setkání.

Magda Goebbels je manželkou kancléře. Je chladnou a hrdou představitelkou árijské rasy, která se neštítí ničeho. Je krásná, má postavení, peníze i respekt. Její hra je hlavně o intrikách v zákulisí. Hru za Magdu si pravděpodobně užijete, pokud nemáte problém s nemorální postavou s rigidními názory a bude vás bavit je veřejně projevovat. Jinými slovy, pokud rádi hrajete záporáky od začátku do konce.

Helga Goebbels je dcerou Magdy a Josepha. Její hra je hlavně o získávání informací, dělání těžkých osobních rozhodnutí a vnitřním boji. Bude čelit démonům minulosti a bude řešit vnitřní dilemata o pomstě a odpuštění. Její hra může být hodně vnitřní, ale zároveň má otevřené dveře do politického a mocenského dění. Postava má flexibilní cíle, začíná s málem informací, a proto je vhodná pro hráče, které bude bavit dláždění vlastní cestičky a nebojí se zkoušet otáčet tok hry tak, aby z něj mohli těžit.

Rupert/Regina Strauss je postava s nejméně vazbami ve hře a jediná skutečně obojetná role. Hra za něj/ni je o dělání obtížných rozhodnutí, která mohou adresovat morální zásady postavy, a hledání nových spojenectví. Je to postava s jasným cílem a je jen na ni, kam až je ochotna zajít, aby ho naplnila. Bude řešit i rodinné záležitosti. Je vhodná pro hráče, kteří rádi improvizují.

Robert Oppenheimer je mladý roztěkaný vědec. Má za úkol prezentovat svůj staro-nový projekt hydrogenové bomby před lidmi, kteří ho už jednou zamítli. Potřebuje ostatní vědce a kancléře přesvědčit, že to za to stojí, a jeho výchozí pozice není vůbec snadná. Nevyhne se mu ani řešení romantických problémů a přehodnocování priorit. Je to role vhodná pro hráče, kteří chtějí hrát ven a nevadí jim prezentovat před všemi přítomnými.

Leni Riefenstahl je mladá, krásná, dětinsky se chovající Oppenheimerova přítelkyně. Hra za ni je o navazování spojenectví a o manipulaci. Je vhodná pro hráče, kteří si rádi dělají show, dokáží si užít romantické linky, a třeba i trochu svádění. Postava má jasné cíle a nastíněnou cestu k nim, proto je vhodná i pro začátečníky.

Aribert Heim je vědec, chemik a lékař, a pro své nelidské experimenty si vysloužil přezdívku Doktor Smrt. Je spíš obávaný, než respektovaný. Jeho hra hlavně je o intrikách a Heim si užije možná i nějakou tu romantickou linku. Je vhodná pro hráče, kteří se vydovádí v manipulaci, vydírání či zastrašování, a kteří nemají problém ve hře zastávat neetické názory a páchat neetické činy. Pokud vám bude vadit ve hře veřejně prosazovat velmi extrémní názory a jednat podle nich, Heim je pro vás nevhodnou postavou.

Wernher von Braun je prominentní vědec a mocný muž. Má politické a romantické cíle a čekají ho náročná rozhodnutí o jeho vlastní budoucnosti. Rozhodnutí zde však nestačí, protože ať už se Braun rozhodne jakkoliv, čeká ho práce, aby svého cíle dosáhl. Hra za něj je vhodná pro zkušenější hráče, kteří se nebojí vzít tok hry do svých rukou a změnit jeho směr.

Hans/Hanna Berger je právníkem Goebbelsovy rodiny už po mnoho let.   Dříve byl i Hitlerovým právníkem, než byl zavražděn. Je pozván v polovině večera, aby přinesl přichystanou smlouvu o financování projektu. Není pouze nestranným přihlížejícím, i on má své zájmy. Berger je krátkodobá role a může jit znázorňovat i jeden z organizátorů. Praktičtější pro hru ale je, aby Bergera znázorňovala další osoba, protože organizátoři ztělesňují i mechaniku Gestapa a služebnictva, což by se nemělo krýt.